სტუდენტებსა და უნივერსიტეტდამთავრებულებს

გახდე სტუდენტი საქართველოში – უკვე მიღწევაა. მაგრამ, თუ სწავლის პროცესში ან სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ მიხვდით, რომ გსურთ მიიღოთ მეტი პრაქტიკული ცოდნა ან დაეუფლოთ ახალ სპეციალობას საზღვარგარეთ, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სამაგისტრო პროგრამები და კურსები.

  იტალია: უგამოცდოდ ჩაბარება, ინგლისურენოვანი სწავლება და სწავლების მისაღები ღირებულება მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის. ასევე შესაძლებელია სპეციალობის ათვისება ნახევარ წელიწადში სპეციალიზირებული კურსების საშუალებით.

  ავსტრია: უგამოცდო სპეციალობების დიდი არჩევანი და საქართველოში განვლილი საგების აღიარების შესაძლებლობა.

  უკრაინა: დაუსწრებლად სწავლის შესაძლებლობა, რაც დაგეხმარებათ განათლების სამსახურთან მარტივად შეთავსებაში.

 

 

 

ჩვენი პროგრამები