სკოლის მოსწავლეებისთვის

ჩაბარებამდე ჯერ კიდევ დროა, თუმცა უკვე ახლა შეგიძლიათ თქვენს მომავალში სარგებლის შეტანა. მაგალითად, შეისწავლოთ უცხო ენა, რომელიც არასდროსაა ზედმეტი და რომელიც დამატებით შესაძლებლობებს გაგიხსნით. სასიამოვნო დასვენებისა და სასარგებლო საქმიანობის ერთმანეთთან შეთავსება საზაფხულო ბანაკში გამგზავრებით შეგიძლიათ.

ამგვარად ზაფხულის არდადეგების განმავლობაში შესაძლებელია მოგზაურობა, მრავალი ახალი შთაბეჭდილების მიღება, ახალი მეგობრების შეძენა და ამასთანავე უცხო ენის ცოდნის გარღმავება, რომელიც რამდენიმე წელიწადში შეიძლება გახდეს თქვენი ტრამპლინი ევროპასა ან ამერიკაში უმაღლესი განათლების მისღებად.

ჩვენ კი დაგეხმარებით ასეთ ბანაკში გამგზავრებაში.

 

 

 

ჩვენი პროგრამები