მაგისტრატურა იტალიაში

ხანგრძლივობა: 4-6 სემესტრი (2-3 წელი)
სწავლების ენა: ინგლისური (В1 ან უფრო მაღალი), იტალიური (В1 ან უფრო მაღალი)
მისაღები გამოცდები: არ არსებობს
სწავლების ფასი: 300 €-დან სემესტრში

 

საბუთების გადაგზავნის დედლაინამდე დარჩენილია:

 

 

რატომ ღირს მაგისტრატურის გავლა იტალიაში?

 

 სწავლება იტალიაში მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე და საკმარისია ენის ფლობა B1 დონეზე, რაც დამახასიათებელია ქართველ სკოლადამთავრებულთა უმეტესობისთვის.

იტალიის უნივერსიტეტებში მიღება ხდება უგამოცდოდ.

იტალიაში სწავლის ღირებულება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ჩვეულებრივ არის 600-დან 1900 ევრომდე წელიწადში.

არსებობს სწავლების ღირებულების შემცირების შესაძლებლობა, რაც თავისმხრივ დამოკიდებულია სტუდენტის ოჯახის ეკონომიურ მდგომარეობაზე (ვრცლად).

იტალიის უნივერსიტეტები აგრეთვე იძლევიან უფასოდ სწავლებისა და ამასთანავე სტიპენდიის მიღების შესაძლებლობას.

 იტალიის უნივერსიტეტები გასცემენ ევროპაში აღიარებულ საერთაშორისო ფორმატის მქონე დიპლომებს.

 

LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 

 დახმარება იტალიის საუკეთესო უნივერსიტეტებში მოსახვედრად.

 დახმარება ყველა საჭირო საბუთის მომზადებაში სწავლების საფასურის შესამცირებლად ან სტიპენდიის მიღებაზე განაცხადის შესატანად.

 უნივერსიტეტებში ჩასარიცხად საჭირო ყველა საბუთის ხარისხიანი მომზადება.

 სტუდენტური ვიზის გაფორმების ყველა ეტაპის კონტროლი.

 სტუდენტის მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილის  მოძიებაში დახმარება.

 პირველ ეტაპზე, იტალიაში ადაპტაციის ხელშეწყობა.

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

ეკონომ

2450 ლარი

(790 ევროს ექვივალენტი)

კომფორტ

4600 ლარი

(1480 ევროს ექვივალენტი)

პრემიუმ

7100 ლარი

(2280 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: იტალიის უნივერსიტეტში ჩარიცხვა (დეტალურად)

უნივერსიტეტისა და სპეციალობის შერჩევა შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 • ღირებულება და სასწავლო პროგრამა,
 • სწავლების ენა და სერტიფიკატის ქონის აუცილებლობა,
 • მისაღები გამოცდების არსებობა.

წინასწარი ჩარიცხვისთვის საბუთების მომზადება და გადაგზავნა:

 • რეგისტრაცია და პირადი სტუდენტური ნომრის მიღება,
 • ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე,
 • რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის მომზადება, მოთხოვნის გაგზავნა,
 • უნივერსიტეტის სამდივნოსთან მიმოწერა,
 • უნივერსიტეტისგან სტუდენტის სახელზე ოფიციალური მოწვევის მიღება.

სწავლის ნებართვის მიღება (Dichiarazione Di Valore):

 • საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის აპოსტილირება,
 • დოკუმენტაციის თარგმნა და თარგმანის დამოწმება,
 • ანკეტების შევსება იტალიურ ენაზე და საკონსულოში მიღებაზე ჩაწერა,
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა საკონსულოში მისვლამდე,
 • Dichiarazione Di Valore -ს მიღება.
​​​​

2 ეტაპი: სწავლის ღირებულების დაკლებაზე განაცხადის გაგზავნა (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 • ცნობების ლეგალიზაციის პროცესში დახმარება,
 • ფორმების შევსება და მონაცემების შეყვანა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

​​

​​

3 ეტაპი: განაცხადის შეტანა გრანტზე (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 • მოთხოვნის გაგზავნა და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე,
 • ცნობების ლეგალიზაციის პროცესში დახმარება,
 • სამდივნოსთან მიმოწერა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით,
 • შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშგება.

​​

​​

4 ეტაპი: საცხოვრებლის შერჩევა (დეტალურად)

დახმარება საცხოვრებლის შერჩევაში  და საარენდო ხელშეკრულების გაფორმება:

 • საცხოვრებლის დაახლოებით 5 ვარიანტის შეთავაზება,
 • საარენდო ხელშეკრულების გაფორმებაში დახმარება,
 • სტუდენტური ვიზის მისაღებად წარსადგენი აუცილებელი ცნობის/კონტრაქტის მიღება.
  ​​​​ ​​​​

5 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 • საბუთების კომპლექტურობის შემოწმება,
 • მიღებაზე ჩაწერა და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე,
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა სავიზო ცენტრში მისვლამდე.
​​​​ ​​​​

6 ეტაპი: იტალიაში გამგზავრება (დეტალურად)

 • იტალიაში გამგზავრებამდე ყველა საკითხზე კონსუტაციის გაწევა,
 • საინფორმაციო ბროშურით უზრუნველყოფა იტალიაში ჩასვლისას,
 • უნივერსიტეტის სამდივნოში საბუთების შეტანაში დახმარება.

 

​​​​ ​​​​

7 ეტაპი: ბინადრობის ნებართვის მიღება (დეტალურად)

დახმარება მოთხოვნის გაგზავნისას და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე.

​​​​
 • სამედიცინო დაზღვევის გაფორმებაში დახმარება,
 • დახმარება სტუდენტური ნომრისა და უნივერსიტეტის დასტურის მიღებაში,
 • ყველა საბუთის შეგროვება და ადგილობრივ კვესტურაში მიღებაზე ჩაწერა,
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა კვესტურაში წასვლამდე.
 

8 ეტაპი: სწავლასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა (დეტალურად)

პირველი 3 თვის განმავლობაში.

 

​​​​ ​​​​

პირველი 6 თვის განმავლობაში.