ბაკალავრიატი იტალიაში

ხანგრძლივობა: 6 სემესტრი (3 წელი)
სწავლების ენა: ინგლისური (B1 ან უფრო მაღალი)
მისაღები გამოცდები: არ არსებობს

სწავლების ფასი: 300 €-დან სემესტრში

 

ჩვენი პარტნიორი იტალიაში- კომპანია 

DallaZeta

 

 

რატომ ღირს ბაკალავრიატის გავლა იტალიაში?

 

 სწავლება იტალიაში მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე და საკმარისია ენის ფლობა B1 დონეზე, რაც დამახასიათებელია ქართველ სკოლადამთავრებულთა უმეტესობისთვის.

 იტალიის უნივერსიტეტებში მიღება ხდება უგამოცდოდ.

 იტალიაში სწავლის ღირებულება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ჩვეულებრივ არის 600-დან 1900 ევრომდე წელიწადში.

 არსებობს სწავლების ღირებულების შემცირების შესაძლებლობა, რაც თავისმხრივ დამოკიდებულია სტუდენტის ოჯახის ეკონომიურ მდგომარეობაზე (ვრცლად).

 იტალიის უნივერსიტეტები აგრეთვე იძლევიან უფასოდ სწავლებისა და ამასთანავე სტიპენდიის მიღების შესაძლებლობას.

 იტალიის უნივერსიტეტები გასცემენ ევროპაში აღიარებულ საერთაშორისო ფორმატის მქონე დიპლომებს.

 არსებობს იტალიის უნივერსიტეტში გადასვლის შესაძლებლობა საქართველოს უნივერსიტეტში, კოლეჯსა ან ლიცეუმში სწავლის დაწყებიდან 1-2 წლის შემდეგ.

 

LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 

 დახმარება იტალიის საუკეთესო უნივერსიტეტებში მოსახვედრად.

 დახმარება ყველა საჭირო საბუთის მომზადებაში სწავლების საფასურის შესამცირებლად ან სტიპენდიის მიღებაზე განაცხადის შესატანად.

 უნივერსიტეტებში ჩასარიცხად საჭირო ყველა საბუთის ხარისხიანი მომზადება.

 სტუდენტური ვიზის გაფორმების ყველა ეტაპის კონტროლი.

 სტუდენტის მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებლი ადგილის  მოძიებაში დახმარება.

 პირველ ეტაპზე იტალიაში ადაპტაციის ხელშეწყობა.

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

მინიმუმი

327 ლარი

(100 ევროს ექვივალენტი)

სტანდარტი

2575 ლარი

(790 ევროს ექვივალენტი)

პრემიუმი

4205 ლარი

(1290 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: უნივერსიტეტისა და სპეციალობის შერჩევა სტუდენტის კრიტერიუმების

გათვალისწინებით: (დეტალურად)

უნივერსიტეტისა და სპეციალობის შერჩევა სტუდენტის კრიტერიუმების გათვალისწინებით

 • სტუდენტის უზრუნველყოფა დეტალური ინფორმაციით შერჩეულ სპეციალობაზე ჩარიცხვის მოთხოვნების შესახებ (ენის სერტიფიკატი, გამოცდების არსებობა, საბუთების შეტანის ვადები და ა.შ.)
 •  ინფორმაციის მიწოდება ფაკულტეტზე სწავლის ზუსტი ღირებულების შესახებ
 • სტუდენტის უზრუნველყოფა შერჩეულ სასწავლებელსა და სპეციალობაზე ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაციის სრული სიით

2 ეტაპი: იტალიის უნივერსიტეტში ჩარიცხვა (დეტალურად)

1.საბუთების მომზადება უნივერსიტეტში წინასწარი ჩარიცხვისთვის

 • ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე
 •  დახმარება სამოტივაციო წერილისა და რეზიუმეს მომზადებაში, მოთხოვნის გაგზავნა
 •  უნივერსიტეტის სამდივნოსთან მიმოწერა
 • სტუდენტის სახელზე უნივერსიტეტის ოფიციალური მოწვევის მიღება

2. ნებართვის მიღება სწავლაზე (Dichiarazione Di Valore)

 • კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა საბუთების აპოსტილირების,დამოწმებისა და თარგმნის პროცესში იტალიის საკონსულოში წარსადგენად.
 •  სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა საკონსულოში ვიზიტის წინ

​​

​​

3 ეტაპი: განაცხადის შეტანა გრანტზე (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება სწავლის ღირებულების შემცირების/ სტიპენდიის მისაღებად:

 • დახმარება საჭირო ცნობების მომზადებასა და ლეგალიზაციაში
 • ფორმების შევსება და მონაცემთა შეტანა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე

​​

​​

4 ეტაპი: საცხოვრებლის შერჩევა (დეტალურად)

საცხოვრებლის შერჩევა:

 • საცხოვრებლის ვარიანტების შეთავაზება სტუდენტის კრიტერიუმების გათვალისწინებით
 • დახმარება საცხოვრებლის მეპატრონესთან ხელშეკრულების გაფორმებისას
 • დახმარება სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო კონტრაქტის/მოწვევის მიღებაში
  ​​​​ ​​​​

5 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 • სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების კომპლექტურობის შემოწმება
 •  მიღებაზე ჩაწერა და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე.
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა სავიზო ცენტრში  ვიზიტის წინ
  ​​​​ ​​​​

6 ეტაპი: ბინადრობის ნებართვის მიღება (დეტალურად)

 • დახმარება მოთხოვნის გაგზავნასა და იტალიურ ენაზე ფორმების შევსებაში
 •  დახმარება სამედიცინო დაზღვევის გაფორმებაში
 •  დახმარება სტუდენტური ნომრისა და უნივერსიტეტიდან დასტურის მიღებაში
 • დახმარება საბუთების შეგროვებასა და ადგილობრივ კვესტურაში მიღებაზე ჩაწერაში
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა კვესტურაში  ვიზიტის წინ

 

​​​​ ​​​​

7 ეტაპი: სწავლასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა (დეტალურად)

       პირველი 3 თვის განმავლობაში

​​​​