ბაკალავრიატი უკრაინაში

ხანგრძლივობა: 8 სემესტრი (4 წელი)
სწავლების ენა: უკრაინული, რუსული, ინგლისური
მისაღები გამოცდები: გასაუბრება
სწავლების ფორმა : დაუსწრებელი ან დასწრებული
სწავლების საფასური: ერთი სემესტრი — 700$

 

რა დადებითი მხარეები აქვს უკრაინაში სწავლას?

 

 უკრაინა  სულიერად ერთ-ერთი ყველაზე ახლოს მდგომი და მეგობრული ქვეყანაა ქართველებისთვის

 უკრაინაში სწავლა უცხოელებისთვის შესაძლებელია რუსულ და ინგლისურ ენებზე

 უკრაინაში სწავლა შესაძლებელია დაუსწრებელ ფორმატში, რაც არ მოითხოვს ქვეყანაში მუდმივად ყოფნას

 უკრაინის დიპლომით შესაძლებელია პროფესიული მოღვაწეობის დაწყება ან მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სწავლის გაგრძელება. უკრაინა სხვა ქვეყნებთან ერთად მუშაობს განათლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების აღიარების პროცედურის გამარტივების საკითხზე- ქვეყანა ჰააგის კონვენციის წევრია, კონვენცია გულისხმობს დოკუმენტაციის ლეგალიზაციის პროცედურის გამარტივებას, ასევე ლისაბონის კონვენციის წევრია, კონვენცია ეხება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების აღიარებას  ევროპის რეგიონში.

 უკრაინა უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის მიხედვით, მსოფლიო ქვეყნების ათეულში შედის. ამ დროისათვის, უკრაინაში სწავლობს დაახლოებით 45 ათასი უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

 

Education hub LOGOS-ის მომსახურებები:

 

 უკრაინულ უმაღლეს სასწავლებლებში გარანტირებულად მოხვედრა

 უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად ყველა აუცილებელი დოკუმენტის მომზადება

 უკრაინაში სტუდენტის ჩასვლის ორგანიზების ხელშეწყობა, აუცილებლობის შემთვევაში, კომპანიის თანამშრომლის მიერ  თანხლების ადგილზე უზრუნველყოფა

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

ეკონომ

2330 GEL

(790 ევროს ექვივალენტი)

კომფორტ

4040 GEL

(1370 ევროს ექვივალენტი)

პრემიუმ

5640 GEL

(1910 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: უკრაინულ უმაღლეს სასწავებელში ჩაბარება (ვრცლად)

აბიტურიენტის მოთხოვნებისა და ინტერესების  შესაბამისი სპეციალობისა და უმაღლესი სასწავლებლის შერჩევა.

შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადების დროს საკონსულტაციო მხარდაჭერა:

  • თარგმანების კოორდინაცია, აპოსტილებისა  და ნოტარიული დამოწმების უზრუნველყოფა
  • დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების უკრაინულ ენაზე შევსებისას
  • კიევის პარტნიორულ ოფისში გაგზავნის წინ დოკუმენტების სრული პაკეტის შემოწმება

დოკუმენტების მიწოდების უზრუნველყოფა მიმღები კომისიისთვის, უნივერსიტეტთან უწყვეტი კომუნიკაციის შენარჩუნება, მიმდინარე აქტუალური საკითხების გადაჭრა.

უკრაინის უნივერსიტეტში სტუდენტის ჩარიცხვის თაობაზე ბრძანების მიღება და ადრესატისთვის გადაგზავნა.

2 ეტაპი: უკრაინაში საცხოვრებელი ადგილის შერჩევა (ვრცლად)

დახმარება საცხოვრებელი ადგილის მოძიებაში/დაბრონვაში:

  • კორესპოდენციის წარმოება საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრაციასთან
  • დახმარების გაწევა საცხოვრებელი ადგილის ქირის შესახებ კონტრაქტის გაფორმებაში

 

დახმარების გაწევა უკრაინაში ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმებაში.

 

3 ეტაპი: უკრაინის სტუდენტური ვიზის მიღება (ვრცლად)

კონსულტაცია სტუდენტური ვიზის გაფორმების თანმიმდევრობასთან დაკავშირებით.

 

საკონსულტაციო  მხარდაჭერა სტუდენტური ვიზის მიღებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადებაში:

  • დოკუმენტების პაკეტის გაფორმებისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შესწავლა და  საელჩოსთვის მიწოდება
  • დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების შევსებაში
  • თარგმანისა და ნოტარიული დამოწმების კოორდინირება

 

4 ეტაპი: თანადგომისა და თანხლების უზრუნველყოფა უკრაინაში (ვრცლად)

ქალაქ კიევის აეროპორტში, რკინიგზის სადგურზე ან ავტოსადგომზე დახვედრა და საცხოვრებელ ადგლიამდე თანხლება.

 

 

დახმარება უნივერსიტეტში დარეგისტრირებაში, სტუდენტური ბილეთისა და სხვა სტუდენტური დოკუმენტების მიღებაში, ასევე გაცნობა პირად კაბინეტთან და უნივერსიტეტის ონლაინ სისტემასთან.

 

 

ენის კურსებზე ჩაწერა/დარეგისტრირება (აუცილებლობის შემთხვევაში).

 

 

დახმარება უკრაინული დაზღვევის მიღებაში (აუცილებლობის შემთხვევაში).

 

 

დახმარება უკრაინულ ბანკში საბანკო ანგარიშის გახსნისნაში .

 

 

დახმარება ოპტიმალური ტარიფის შერჩევაში უკრაინაში სატელეფონო კავშირისათვის.

 

 

სატელეფონო მხარდაჭერა სწავლის პირველი სემესტრის განმავლობაში.