მაგისტრატურა პოლონეთში

ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი (2 წელი)
სწავლების ენა: ინგლისური (В1 ან უფრო მაღალი), 
მისაღები გამოცდები: არ არსებობს
სწავლების ფასი: 580 €  სემესტრში 

 

რატომ ღირს მაგისტრატურის გავლა პოლონეთში ქ. ოპოლეს უნივერსიტეტში?

 

   ოპოლეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის  ინგლისურენოვანი სპეციალობების  არჩევანი და, ამასთან, საკმარისია ენის ფლობა B1 დონეზე..

ოპოლეს უნივერსიტეტებში მიღება ხდება უგამოცდოდ.

ოპოლეს უნივერსიტეტი გთავაზობთ სწავლების საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასს: 1160 ევროს წელიწადში (580 ევრო სემესტრში).

ქალაქ ოპოლეში საცხოვრებლის ღირებულება დაუჯერებლად დაბალია და იწყება სულ რაღაც 80 ევროდან თვეში. 

ოპოლე წარმოადგენს აუარებელი მეცნიერული და კულტურული შესაძლებლობების მქონე თანამედროვე ტურისტულ ქალაქს და იძლევა მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობებს. 

 

LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 

 დახმარება ოპოლეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოსახვედრად.

 უნივერსიტეტებში ჩასარიცხად საჭირო ყველა საბუთის ხარისხიანი მომზადება.

 სტუდენტური ვიზის გაფორმების ყველა ეტაპის კონტროლი.

 სტუდენტის მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილის  მოძიებაში დახმარება.

 

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

 

 

მომსახურების პაკეტი:  სტანდარტი 2460 ლარი ( 790 ევროს ექვივალენტი ლარებში)

1 ეტაპი: 1. ოპოლეს უნივერსიტეტში სასურველი სპეციალობის შერჩევა სტუდენტის კრიტერიუმების გათვალისწინებით (დეტალურად)

წინასწარი ჩარიცხვისთვის საბუთების მომზადება და გადაგზავნა:

 
 • რეგისტრაცია და პირადი სტუდენტური ნომრის მიღება.
 • ფორმების შევსება ინგლისურ ენაზე.
 • რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის მომზადება, მოთხოვნის გაგზავნა.
 • უნივერსიტეტის სამდივნოსთან მიმოწერა.
 • უნივერსიტეტისგან სტუდენტის სახელზე ოფიციალური მოწვევის მიღება.

2 ეტაპი: დახმარება საცხოვრებლის შერჩევაში  და საარენდო ხელშეკრულების გაფორმება (დეტალურად)

 • საცხოვრებლის დაახლოებით 5 ვარიანტის შეთავაზება.
 • საარენდო ხელშეკრულების გაფორმებაში დახმარება.
 •  სტუდენტური ვიზის მისაღებად წარსადგენი აუცილებელი ცნობის/კონტრაქტის მიღება.

3 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 
 • საბუთების კომპლექტურობის შემოწმება.
 • მიღებაზე ჩაწერა და ფორმების შევსება პოლონურ/ინგლისურ ენაზე.
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა სავიზო ცენტრში მისვლამდე.