სპეციალიზირებული კურსები იტალიაში

ხანგრძლივობა: 3-დან 12 თვემდე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისაღები გამოცდები: უგამოცდოდ
სწავლების ღირებულება: 360-დან 2000 €-დე მთლიან კურსში

 

 

რისთვის გავიაროთ სპეციალიზირებული კურსები იტალიაში

 

 სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე, ამასთან ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არ მოითხოვება.

 სწავლა იწყება წელიწადში ორჯერ: სექტემბერში და იანვარში. საბუთების შეტანა შესაძლებელია, შესაბამისად, ივლისისა და დეკემბრის შუა რიცხვებამდე.

 კურსის გავლა შესაძლებელია შემდეგ უნივერსიტეტებში: ბოკონის უნივერსიტეტი, მილანის კერძო სასწავლებელი „ლუისი“, რომის უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“, ბოლონიის უნივერსიტეტი და რომის ენების სკოლა Kappa Language School. ყოველი მათგანი გამოირჩევა სწავლების მაღალი ხარისხით და  გასცემს შესაბამის სერტიფიკატებს.

 კურსის გავლა შეუძლიათ, როგორც ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს, ისევე მათაც, ვინც უკვე დაასრულა სწავლა და კვალიფიკაციის ამაღლება სურს. 

 სტუდენტებს აქვთ მუშაობის ოფიციალური უფლება: კვირაში 20 საათი.

 კურსის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებული მიიღებს ევროპის მრავალ ქვეყანაში აღიარებულ სერტიფიკატს.
 


Education Hub LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:
 

 კურსზე ჩასარიცხად საჭირო საბუთების ხარისხიანი მომზადება.

 სტუდენტური ვიზის მისაღებად რეგისტრაციისთვის ყველ ეტაპის კონტროლო. 

 სტუდენტის საჭიროების შესაბამისი საცხოვრებლის შერჩევაში დახმარება.

 

ჩვენი მომსახურების ღირებულება:

                                                                                                                                                           

მომსახურების პაკეტები

სტანდარტი“

2583 ლარი

(790 ევროს ექვივალენტი)

„პრემიუმი“

3597 ლარი

(1100 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: სასწავლებლისა და სასწავლო კურსის შერჩევა (დეტალურად)

კურსის შერჩევა შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 • სასწავლო პროგრამა და მისი ღირებულება

 • სწავლების ენა და ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარდგენის აუცილებლობა

2 ეტაპი: კურსზე ჩარიცხვა (დეტალურად)

1.საბუთების მომზადება კურსებზე ჩასარიცხად:

 • ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე
 •  დახმარება სამოტივაციო წერილისა და რეზიუმეს მომზადებაში, მოთხოვნის გაგზავნა
 •  უნივერსიტეტის სამდივნოსთან მიმოწერა
 •  სტუდენტის სახელზე უნივერსიტეტის ოფიციალური მოწვევის მიღება

 2.ნებართვის მიღება სწავლაზე (Dichiarazione Di Valore)

 • კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა საბუთების აპოსტილირების,დამოწმებისა და თარგმნის პროცესში იტალიის საკონსულოში წარსადგენად
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა საკონსულოში  ვიზიტის წინ

3 ეტაპი: დოკუმენტების ლეგალიზაციის პროცესის კურირება (დეტალურად)

დოკუმენტების ლეგალიზაციის პროცესის კურირება და დახმარება იტალიის საკონსულოში საბუთების შეტანაში:

 • დოკუმენტების ლეგალიზაციის კურირება,

 • ანკეტების შევსება იტალიურ ენაზე და საკონსულოში მიღებაზე ჩაწერა,

 •  კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა იტალიის საკონსულოში დოკუმენტაციის წარდგენამდე.

4 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

  დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების შეგროვების პროცესის კურირება:

 • სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების კომპლექტურობის შემოწმება
 • მიღებაზე ჩაწერა და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა სავიზოცენტრში ვიზიტის წინ
​​​​ ​​​​

5 ეტაპი: დოკუმენტაციის შეტანა უნივერსიტეტის სამდივნოში (დეტალურად)

დოკუმენტაციის შეტანა უნივერსიტეტის სამდივნოში იტალიაში ჩასვლისას:

 • ყველა ფორმის შევსება და მოთხოვნის გაგზავნა უნივერსიტეტის სამდივნოში,

 •  დახმარება კურსის ღირებულების დაფარვაში,

 • სტუდენტური ბარათის მიღება.

​​​​

6 ეტაპი: ბინადრობის ნებართვის მიღება (დეტალურად)

ბინადრობის ნებართვის მიღებაზე საბუთების შეტანის პროცესის კურირება:

 • დახმარება მოთხოვნის გაგზავნასა და იტალიურ ენაზე ფორმების შევსებაში
 •  დახმარება სამედიცინო დაზღვევის გაფორმებაში
 •  დახმარება სტუდენტური ნომრისა და უნივერსიტეტიდან დასტურის მიღებაში
 • დახმარება საბუთების შეგროვებასა და ადგილობრივ კვესტურაში მიღებაზე ჩაწერაში
 • სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა კვესტურაში მისი ვიზიტის წინ

 

​​​​

7 ეტაპი: დახმარება საცხოვრებლის შერჩევაში (დეტალურად)

საცხოვრებლის შერჩევა:

 • საცხოვრებლის ვარიანტების შეთავაზება სტუდენტის კრიტერიუმებისგათვალისწინებით
 • დახმარება საცხოვრებლის მეპატრონესთან ხელშეკრულების გაფორმებისას
 • დახმარება სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო კონტრაქტის/მოწვევის მიღებაში
 

8 ეტაპი: კონსულტაცია საორგანიზაციო საკითხებში (დეტალურად)

      პირველი ერთი თვის განმავლობაში

 

​​​​