სპეციალიზირებული კურსები იტალიაში

ხანგრძლივობა: 6 თვე
სწავლების ენა: ინგლისური
მისაღები გამოცდები: უგამოცდოდ
სწავლების ღირებულება: 1200-დან 3000 €-დე მთლიან კურსში

 

 

რისთვის გავიაროთ სპეციალიზირებული კურსები იტალიაში

 

 სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურე ენაზე, ამასთან ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არ მოითხოვება.

 სწავლა იწყება წელიწადში ორჯერ: სექტემბერში და იანვარში. საბუთების შეტანა შესაძლებელია, შესაბამისად, ივლისისა და დეკემბრის შუა რიცხვებამდე.

 ყველა კურსი ტარდება ბოკონის უნივერსიტეტში (მილანში), რომელიც ზოგიერთი რეიტინგის მიხედვით ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტია იტალიისა და ევროპის მასშტაბით.

 კურსის გავლა შეუძლიათ, როგორც ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს, ისევე მათაც, ვინც უკვე დაასრულა სწავლა და კვალიფიკაციის ამაღლება სურს. 

 სტუდენტებს აქვთ მუშაობის ოფიციალური უფლება: კვირაში 20 საათი.

 კურსის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებული მიიღებს ევროპის მრავალ ქვეყანაში აღიარებულ სერტიფიკატს.
 


Education Hub LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:
 

 კურსზე ჩასარიცხად საჭირო საბუთების ხარისხიანი მომზადება.

 სტუდენტური ვიზის მისაღებად რეგისტრაციისთვის ყველ ეტაპის კონტროლო. 

 სტუდენტის საჭიროების შესაბამისი საცხოვრებლის შერჩევაში დახმარება.

 

ჩვენი მომსახურების ღირებულება:

                                                                                                                                                           

მომსახურების პაკეტები

მინიმუმ“

1864 ლარი

(613 ევროს ექვივალენტი)

„მედიუმ“

2586 ლარი

(850 ევროს ექვივალენტი)

„მაქსიმუმ“

3694 ლარი

(1215 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: იტალიის სასწავლებელში ჩარიცხვა (დეტალურად)

კურსის შერჩევა შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 

 • სასწავლო პროგრამა და მისი ღირებულება

 • სწავლების ენა და ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარდგენის აუცილებლობა

2 ეტაპი: საბუთების მომზადება და გადაგზავნა (დეტალურად)

დოკუმენტაციის მომზადება და წინასწარი ჩარიცხვისთვის გადაგზავნა დადგენილ ვადებში:

 

 • საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება,

 • მოთხოვნის გაგზავნა და ფორმების შევსება იტალიურ/ინგლისურ ენაზე,

 •  უნივერსიტეტის სამდივნოსთან მიმოწერა ნებისმიერ საჭირო საკითხზე,

 •  უნივერსიტეტის ოფიციალური მოწვევის მიღება სტუდენტის სახელზე.

   

3 ეტაპი: დოკუმენტების ლეგალიზაციის პროცესის კურირება (დეტალურად)

დოკუმენტების ლეგალიზაციის პროცესის კურირება და დახმარება იტალიის საკონსულოში საბუთების შეტანაში:

 

 • დოკუმენტების ლეგალიზაციის კურირება,

 • ანკეტების შევსება იტალიურ ენაზე და საკონსულოში მიღებაზე ჩაწერა,

 •  კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა იტალიის საკონსულოში დოკუმენტაციის წარდგენამდე.

4 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

დეტალური ინსტრუქციით უზრუნველყოფა და სტუდენტური ვიზისთვის დოკუმენტაციის შეგროვების პროცესის კურირება:

 

 • დოკუმენტაციის სიის მომზადება და კონტროლი,

 • იტალიის საკონსულოში მიღებაზე ჩაწერა და ფორმების იტალიურ/ინგლისურ ენაზე შევსება,

 • კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა სავიზო ცენტრში დოკუმენტაციის წარდგენამდე.

​​​​ ​​​​ ​​​​

5 ეტაპი: დოკუმენტაციის შეტანა უნივერსიტეტის სამდივნოში (დეტალურად)

დოკუმენტაციის შეტანა უნივერსიტეტის სამდივნოში იტალიაში ჩასვლისას:

 

 

 • ყველა ფორმის შევსება და მოთხოვნის გაგზავნა უნივერსიტეტის სამდივნოში,

 •  დახმარება კურსის ღირებულების დაფარვაში,

 • სტუდენტური ბარათის მიღება.

  ​​​​ ​​​​

6 ეტაპი: ბინადრობის ნებართვის მიღება (დეტალურად)

ბინადრობის ნებართვის მიღებაზე საბუთების შეტანის პროცესის კურირება:

 

 

 • მოთხოვნის გაგზავნისას სრული წერილობითი ინსტრუქციით უზრუნველყოფა,

 • დახმარება სამედიცინო დაზღვევის გაფორმებაში,

 •  სტუდენტისთვის კონსულტაციის გაწევა ბინადრობის ნებართვის მიღებისას.

   

 

​​​​ ​​​​

7 ეტაპი: დახმარება საცხოვრებლის შერჩევაში (დეტალურად)

საცხოვრებლის დაახლოებით 5 ვარიანტის შეთავაზება და დახმარება საარენდო ხელშეკრულების გაფორმებაში (ასევე დისტანციურად):

 

 • საჭირო კონტრაქტის/მოწვევის მიღება სტუდენტურ ვიზაზე განაცხადის გაკეთების მიზნით,

 • სრული დახმარება საბუთების შეტანისას.

   

   

8 ეტაპი: კონსულტაცია საორგანიზაციო საკითხებში (დეტალურად)

 • კონსულტაციის გაწევა სწავლასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებში პირველი ერთი თვის განმავლობაში.

 

​​​​ ​​​​