საუნივერსიტეტო მოსამზადებელი კურსები ჩეხეთში

მოსამზადებელი კურსის ხანგრძლივობა: 1-2 სემესტრი
ენის შესწავლა: ჩეხური
მოსამზადებელი კურის ღირებულება: 2560 €-დან

 

ჩეხეთში უმაღლესი განათლების მიღების უპირატესობები:
 
  უფასო სწავლება ჩეხურ ენაზე სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.
  ევროპის შუაგულში ხარისხიანი უმაღლესი განათლების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია.
  უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩეხეთი მსოფლიოში მე-6 ადგილს იკავებს.
  სასწავლო პროგრამების ფართო არჩევანი 75-ზე მეტ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში.
  კულტურული და სტუდენტური გაცვლის შესაძლებლობა.
  ცხოვრების მისაღები ფასი (მაგალითად, კვება: ლანჩი 2,5 ევროდან, საცხოვრებელი: 105 ევროდან თვეში).
  4200 უცხოელი სტუდენტი დღის პროგრამებზე და უცხოელების დასაქმების გამარტივებული სისტემა.

 
მოსამზადებელი კურსის უპირატესობები:
 
  სწავლების პროგრამა მიზანმიმართულია სრულფასოვან მომზადებაზე ჩეხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩასაბარებლად.
  საგანმანათლებლო ცენტრის აკადემიურ შემადგენლობას წარმოადგენენ უნივერსიტეტების ლექტორები.
  სასწავლო ცენტრები მდებარეობს სამ სტუდენტურ ქალაქში: პრაღა, ბრნო, ლიბერეცი და უზრუნველყოფენ მჭიდრო კავშირს უნივერსიტეტებსა და მათს ფაკულტეტებს შორის.
  მოსამზადებელი კურსი მოიცავს ჩეხური ენის ინტენსიურ შესწავლას, პროფილურ მომზადებასა და დახმარებას სპეციალობისა და უნივერსიტეტის შერჩევაში.
  სასწავლო პროგრამების ოპტიმიზაცია იმდენად მაღალია, რომ ჯგუფები ეუფლებიან ენის თავისუფლად ცოდნის დონეს.
  მოსახერხებელი საინფორმაციო სისტემა, რომელშიც ნათლადაა ასახული განრიგი, მოსწავლეების პროგრესი და დასწრება ხელს უწყობს სტუდენტის, მასწავლებლებისა და მშობლების ძალისხმევის გაერთიანებას და უზრუნველყოფს მაქსიმალურ
მომზადებას უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად.
  სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა, კურატორული სისტემა და ყოველკვირეული რეგულარული ტესტირება.
 
 

Education Hub LOGOS გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 

  ​​​საგანმანათლებლო მოსამზადებელ ცენტრში ჩარიცხვა.  

  ​გამგზავრებაში დახმარება: ბილეთების დაბრონვა, საცხოვრებლის შერჩევ, სამედიცინო დაზღვევა — ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად.